Lũ trên các sông ở Phú Yên và Khánh Hòa đang lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đang xuống, riêng hạ lưu sông Kôn (Bình Định) đang dao động ở mức đỉnh, các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa đang lên.
Mực nước lúc 7 giờ ngày 18/11 trên các sông như sau: Sông Bồ tại Phú Ốc là 2,93m, dưới BĐ2:0,07m; Sông Hương tại Kim Long là 1,55m, dưới BĐ2: 0,45m; Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,82m, dưới BĐ2: 0,18m; Sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 3,33m, trên BĐ2: 0,33m; tại Hội An là 1,73m, trên BĐ2: 0,23m; Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc là 4,82m, dưới BĐ2: 0,18m; Sông Vệ tại cầu Sông Vệ là 3,85m, trên BĐ2: 0,35m; Sông Lại Giang tại Bồng Sơn là 7,18m, trên BĐ2: 0,18m; Sông Kôn tại Thạch Hòa là 8,13m, trên BĐ3: 0,13m; Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng là 8,71m, trên BĐ2: 0,21m; Sông Ba tại Củng Sơn là 30,25m, trên BĐ1: 0,75m.
Dự báo, lũ trên các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục lên, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục xuống. Tối 18/11, mực nước trên các sông như sau: Sông Lại Giang tại Bồng Sơn ở mức: 6,3m, trên BĐ1 là 0,3m; Sông Kôn tại Thạnh Hòa ở mức 8,0m (BĐ3); Sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng ở mức 10,0m, trên BĐ3: 0,5m; Sông Ba tại Củng Sơn ở mức 32,5m, trên BĐ2: 0,5m; tại Phú Lâm ở mức 2,2m, dưới BĐ2: 0,5m.
Các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa dao động ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi giảm dần. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu các sông, suối các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa.
(Theo Monre.gov.vn)