Lễ trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước

Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy trao Quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được bổ nhiệm
Ngày 26/01/2010, tại Cục Quản lý tài nguyên nước 68 Bùi Thị Xuân, Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước. Tham dự buổi Lễ có Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy, Phó Cục trưởng Lê Hữu Thuần, Phó Cục trưởng Châu Trần Vĩnh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Cục.

Thay mặt Lãnh đạo Cục, Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy đã trao Quyết định bổ nhiệm cho 8 cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Cục, bao gồm:

1. Bà Phạm Thị Thu Hương – Chuyên viên, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp;

2. Bà Trương Mai Hoa – Chuyên viên, Phòng Quản lý quy hoạch và khai thác tài nguyên nước bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý quy hoạch và khai thác tài nguyên nước;

3. Ông Đỗ Văn Lanh – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước;

4. Ông Trương Quảng Đại – Chuyên viên, Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước, bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Hệ thống thông tin thuộc Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước;

5. Bà Giang Thanh Bình – Chuyên viên, Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước, bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Tư vấn dịch vụ thuộc Trung tâm Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước;

6. Ông Ngô Mạnh Hà – Chuyên viên, Trung tâm Thẩm định – Tư vấn tài nguyên nước bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Thẩm định thuộc Trung tâm Thẩm định – Tư vấn tài nguyên nước;

7. Ông Nguyễn Tuấn Sơn – Chuyên viên, Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước, bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước;

8. Ông Nguyễn Hồng Hiếu – Chuyên viên, Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước, bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Phát triển công nghệ thuộc Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Hoàng Văn Bẩy chúc mừng các đồng chí lãnh đạo được bổ nhiệm và khẳng định đây là một sự kiện quan trọng. “Trong cương vị, trọng trách mới, các cán bộ lãnh đạo cần phát huy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao hơn để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; không ngừng phấn đấu, rèn luyện trí, đức, sức khỏe để cùng với tập thể cán bộ Cục Quản lý tài nguyên nước hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra; đưa sự nghiệp tài nguyên nước lên một tầm cao mới” – Cục trưởng nhấn mạnh.

Thay mặt cho 8 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước mới được bổ nhiệm, đồng chí Đỗ Văn Lanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Kinh tế  bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các cấp Lãnh đạo và xin hứa sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Cục trưởng; nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao; cùng với tập thể Lãnh đạo Cục xây dựng Cục Quản lý tài nguyên nước ngày càng phát triển hơn nữa.

(Theo DWRM.gov.vn)