Lễ ra quân tình nguyện hè và tuyên truyền bảo vệ nguồn nước khơi thông dòng chảy lưu vực sông Lu

tt725Sáng ngày 12/6/2011, tại UBND thị trấn Phước Dân, BQLDA “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam” (CAPAS) tại Ninh Thuận thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Phước Dân tổ chức lễ ra quân tuyên tuyền bảo vệ nguồn nước và khơi thông dòng chảy lưu vực sông Lu nhằm xây dựng mô hình “Điểm thông tin cơ sở” tại thị trấn, với mục tiêu cung cấp thông tin về tài nguyên nước và các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước địa phương.

Tham dự buổi lễ ra quân có đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Phước Dân, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức Đoàn thể, đại diện Ban Xây dựng Năng lực và Quản lý Dự án  Tài nguyên nước cùng với Đoàn thanh niên Sở Tài nguyên Môi trường, Đoàn thanh niên thị trấn Phước Dân và một số Đoàn viên của những đơn vị khác.

 

Trong lần ra quân này, các Đoàn viên thanh niên đã trình diễn những tiểu phẩm hài, ca nhạc, thuyết trình và các trò chơi rất sôi động  với nội dung tuyên truyền những thông tin về bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường. Tiếp theo đó, các đoàn viên đã tham gia diễu hành qua những khu dân cư, khơi thông dòng chảy ở lưu vực sông Lu (chân cầu Mỹ Nghiệp và cầu Phú Quý) và mương Nhật.

 

Thông qua những hoạt động tuyên truyền của buổi lễ ra quân, bước đầu đã gửi đến cộng đồng dân cư thị trấn Phước Dân những thông điệp để vận động mọi người giảm thiểu sử dụng bao bì bằng nylon, thực hành phân loại rác sử dụng, không vứt rác  bừa bãi…để bảo vệ môi trường  sống xung quanh, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và là tiền đề để tiếp tục các hoạt động tuyên truyền vận động  sâu rộng hơn sau này trong cộng đồng dân cư./.
Hình ảnh tại buổi lễ:
tt726
Diệt giặc rác bên bờ sông cầu Mỹ Nghiệp
tt727
Diệt rác bên bờ mương Nhật
tt728
Diễu hành
tt729
Làm sạch sông Lu đoạn cầu Mỹ Nghiệp
tt730
Xuất quân
tt731
Trò chơi
BQLDA CAPAS tại Ninh Thuận