Lâm Đồng: Điều tra tài nguyên nước để quản lý bền vững

Tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với một số cơ quan Trung ương tiến hành lập quy hoạch điều tra tài nguyên nước, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp quản lý theo hướng bền vững. Được biết, tài nguyên nước của Lâm Đồng khá dồi dào nhưng nếu không có giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả thì vẫn có nguy cơ cạn kiệt.

Những nguy cơ đối với nguồn nước

Kết quả khảo sát của cơ quan chức năng cho thấy: Tổng lượng dòng chảy nước mặt phát sinh trên toàn bộ diện tích thuộc phạm vi Lâm Đồng chiếm trên 50% tổng lượng mưa rơi trên diện tích toàn tỉnh (ví dụ, mức trung bình từ 2000 – 2009 là 12 tỷ m3); tính trung bình, một ngày đêm với 1 km2 diện tích sản sinh được 2.750 m3 nước mặt. Trong đó, sông Đa Nhim có tổng lượng dòng chảy hàng năm lớn nhất – trung bình đạt 2,05 tỷ m3/năm; sông Đại Nga – La Ngà có tổng lượng dòng chảy trung bình năm thấp nhất, 1,28 tỷ m3/năm. Dự báo đến năm 2020, tổng trữ lượng nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và SX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 224,75 triệu m3; thêm vào đó là tổng lượng nước ước tính được sử dụng cho các công trình thủy điện cả tỉnh dự báo đến năm 2020 vào khoảng 3,02 tỷ m3. Nghiên cứu của cơ quan chức năng cho thấy, nguồn tài nguyên nước trên địa bàn Lâm Đồng hoàn toàn đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2020.

Tuy nhiên, nguồn tài nguyên nước mặt của Lâm Đồng được phân bổ không đồng đều cả về không gian lẫn thời gian. Việc xây dựng thủy điện cũng tác động không nhỏ đến nguồn nước của tỉnh. Theo tài liệu vừa công bố của PGS.TS Hoàng Hưng (Trường Đại học Kỹ thuật TP.HCM) và thạc sỹ Phạm Thế Anh (Trường Đại học Yersin Đà Lạt), với Lâm Đồng, để xây dựng một khu du lịch thì phải chặt 25,58 ha rừng; để có một công trình thủy điện phải mất 9,16 – 15,23 ha rừng.

Hiện nay, chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh không cao và đã có dấu hiệu bị ô nhiễm, như tình trạng tảo lam ở hồ Xuân Hương (Đà Lạt), nạn rác thải nông nghiệp ở nhiều hồ nước trên địa bàn Đà Lạt và các địa phương khác…

Khẩn trương xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa

Trên cơ sở đánh giá tài nguyên nước mặt, cơ quan chức năng đề xuất: Lâm Đồng khẩn trương nghiên cứu xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa “áp dụng cho mùa lũ và cả mùa khô”; tăng cường các giải pháp bảo vệ rừng đầu nguồn; đề xuất lập báo cáo đánh giá tác động môi trường tổng các công trình thủy điện trên cùng một con sông; xây dựng quy hoạch thoát và hệ thống xử lý nước thải hiệu quả hơn; thực hiện nền nông nghiệp phát triển bền vững, xanh – sạch – an toàn; nghiên cứu cho các mục đích tổng hợp như hồ chứa ngoài cấp nước cho thủy điện còn cấp nước cho công nghiệp, nông nghiệp…; ứng dụng GIS vào quản lý tài nguyên nước…

(Theo monre.gov.vn)