Kỷ niệm Ngày nước thế giới 2011

tt324Được tổ chức hàng năm vào ngày 22 tháng 3, Ngày Nước thế giới là một sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm thu hút sự chú ý người dân trên khắp trái đất thấy được tầm quan trọng của nguồn nước sạch và góp phần tăng cường quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này.  

Hằng năm, Ngày Nước Thế giới sẽ chọn ra một chủ đề khác nhau để phản ánh những khía cạnh khác nhau về nguồn nước sạch và chủ đề của năm 2011 là “Nước cho các thành phố” và thành phố Cape Town, Nam phi sẽ đứng ra tổ chức sự kiện này.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại mà dân số thế giới sống tại các thành phố lớn hơn bao giờ hết: gần 3.3 tỷ người…và diện tích đất đô thị vẫn không ngừng gia tăng, kéo theo đó ra rất nhiều vấn đề và thách thức đặt ra đối với nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh an toàn. Điều đáng lưu ý,  38% sự tăng trưởng là do sự bùng nổ của  các khu nhà ổ chuột do làn sóng di dân từ nông thôn sang thành thị, cùng lúc đó dân số thành phố cũng tăng nhanh hơn khả năng đáp ứng của hệ thống cơ sở hạ tầng.

Mục tiêu của Ngày Nước thế giới 2011 là tập trung sự chú ý của quốc tế vào các tác động của sự tăng trưởng ngày càng cao của dân số thành thị, quá trình công nghiệp hóa và các bất ổn do biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, và các tranh chấp về hệ thống cấp nước đô thị.

Với chủ đề của năm nay, Nước cho các thành phố: ứng phó với thách thức từ đô thị, nhằm hướng tới mục tiêu chỉ ra và khuyến khích chính phủ, các tổ chức, cộng đồng và các cá nhân trên thế giới chủ động tham gia vào xác định các vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nguồn nước đô thị.

 

 

(Theo  Monre.gov.vn)