Kon Tum: Tiếp tục thu hồi chủ trương đầu tư các dự án thủy điện hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến môi trường

Sau khi xảy ra sự cố vỡ đập Thủy điện Đăk Mét 3 ngày 22/11 vừa qua và những thông tin về chất lượng công trình, UBND tỉnh Kon Tum đã tập trung tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư tổ chức rà soát, đánh giá năng lực và hoạt động của các tổ chức tư vấn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tỉnh yêu cầu các đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Đại An, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bắc Châu (2 công ty có liên quan đến Thủy điện Đăk Mét 3) tự rà soát, thống kê danh mục các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh mà doanh nghiệp có tham gia tư vấn đầu tư xây dựng. Hai công ty này phải gửi kết quả về Sở Xây dựng trước ngày 28/12. Đối với các chủ đầu tư công trình thủy điện vừa và nhỏ khác, tỉnh yêu cầu tự kiểm tra, rà soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng công trình, quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa; báo cáo kết quả về Sở Xây dựng tỉnh trước ngày 28/12.
Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra, rà soát, tăng cường quản lý, chất lượng các công trình thủy điện trên toàn địa bàn tỉnh, tỉnh Kon Tum cũng xác định mời đơn vị tư vấn độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm để đánh giá chất lượng công trình xây dựng. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng cùng với các huyện, địa phương có công trình thủy điện, thủy lợi tăng cường, kiểm tra, thanh tra về an toàn đập; tổ chức giám sát việc kiểm định an toàn đối với các đập thủy lợi, thủy điện do tỉnh quản lý; tổ chức giám sát, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình này. Các địa phương kiên quyết không cho tích nước đối với các công trình kém chất lượng, công trình không đáp ứng yêu cầu về đảm bảo an toàn cho công trình và người dân vùng hạ du đập.  
UBND tỉnh cũng giao cho Sở Công Thương tỉnh làm rõ các dự án; tiếp tục thu hồi chủ trương đầu tư, các dự án cần điều chỉnh công suất thiết kế hoặc loại khỏi quy hoạch do không khả thi, hiệu quả kinh tế thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, diện tích chiếm đất lớn.    
 

 (Theo Monre.gov.vn)