Khuyến cáo sử dụng hợp lý tài nguyên nước tại Quảng Bình

da-mi-huynh-phuc-chau_1522726055757Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình đưa ra khuyến cáo người dân phải sử dụng tài nguyên nước hợp lý để tranh khan hiếm nước trong mùa hạn hán.
Theo nhận định của Sở, nguồn nước ngầm các xã ven biển, đặc biệt tại vùng cát Ngư Thủy Nam, bị tụt từ 1 – 2 m, nhiễm phèn có nguyên nhân tác động của biến đổi khí hậu.

Cụ thể, những năm qua do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã làm gia tăng thời tiết cực đoan nhất là vào mùa khô, nhiệt độ tăng cao kết hợp với gió Tây Nam khô nóng đã làm hạ thấp mực nước ngầm tầng nông dãi cát ven biển bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, trong đó tập trung từ tháng 4 đến tháng 7 gió nóng làm tăng lượng bốc hơi, giảm độ ẩm làm cạn nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Về chất lượng nước, quá trình điều tra đã lấy 7 mẫu trong tầng chứa để phân tích, kết quả cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều đạt Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước ngầm. Có 6 mẫu không đạt tiêu chuẩn Coliform, 4 mẫu không đạt tiêu chuẩn E.coli. Lý do là bởi sự biến thiên theo mùa nên nước thường bị nhiễm phèn vào mùa khô, có màu vàng; mùa mưa nước trong ít có lặng cắn. Sở TN&MT khuyến cáo ngư dân ven biển cần có kế hoạch sử dụng tài nguyên nước hợp lý nhằm tránh khan hiếm nước ngầm vào mùa hè do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

(Tổng hợp theo stnmt.quangbinh.gov.vn)