Khởi động dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn miền Trung

       Ngày 17/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội thảo khởi động quản lý dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung.     
              Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đào Xuân Học nhấn mạnh: Dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với người dân nông thôn, ngoài việc người dân được hưởng lợi từ dự án thì đây cũng là những mô hình mẫu để các địa phương khác học tập. Đây cũng là dự án lớn nhất do ADB hỗ trợ trong lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.    
             Dự án nhằm cung cấp nước sạch và nâng cao điều kiện vệ sinh cho 350.000 người dân nông thôn của 6 tỉnh gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Định. Dự án này còn nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức cho người dân trong việc sử dụng nước sạch và công trình vệ sinh cũng như nâng cao năng lực cộng đồng dân cư trong việc tham gia lập kế hoạch, quản lý công trình hạ tầng cơ sở.    
             Dự án có tổng vốn đầu tư 50 triệu USD, hỗ trợ 6 tỉnh miền Trung, nơi có tỉ lệ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt thấp so với bình quân chung của cả nước, nơi thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, nguồn nước bị nhiễm mặn và tỉ lệ đói nghèo cao… Dự án được thực hiện từ nay đến hết năm 2016.    
               Tại hội thảo, ông Paul Van Klanveren, đại diện ADB và là người quản lý dự án này tại Việt Nam khẳng định: Dự án này không chỉ đem lại cơ hội thực sự cho người dân nông thôn vùng khó khăn mà   còn giúp Việt   Nam   phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Tuy nhiên, cần phổ biến rộng rãi để người dân nhận thức được những tác động của dự án để đảm bảo dự án đạt hiệu quả bền vững và lâu dài kể cả sau khi dự án đã hoàn thành.    
             Hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã đạt được những thành tựu to lớn, tính đến hết năm 2009, đã có 79% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 54% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức để đạt được mục tiêu chiến lược Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vào năm 2020.    
(Theo Thu Hà – Monre)