Khánh thành 12 trạm quan sát thủy văn vùng sông Mê Công

vv25Chiều 7/3, tại Cần Thơ diễn ra lễ khánh thành 12 trạm quan trắc thủy văn được nâng cấp trong khuôn khổ dự án hỗ trợ Ủy ban sông Mê Công (MRC) triển khai hệ thống quan trắc thủy văn vùng sông Mê Công – HYCOS.

 Dự án hỗ trợ Ủy ban sông Mê Công triển khai hệ thống quan trắc thủy văn vùng sông Mê Công – HYCOS là một dự án khu vực do AFD, Quỹ Môi trường Thế giới của Pháp (FFEM) tài trợ, với tổng số tiền là 3 triệu euro. Dự án do Ủy ban sông Mê Công và các Bộ chuyên ngành của 4 nước thành viên bao gồm Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia và Việt Nam triển khai. Dự án được hỗ trợ về mặt khoa học và kỹ thuật của Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) và Công ty Quốc gia vùng Rhône (CNR). Tổ chức Khí tượng Thế giới cũng hỗ trợ kỹ thuật cho dự án.

Mục tiêu kỹ thuật của dự án là thiết lập một hệ thống quan trắc thủy văn có độ tin cậy cao trong vùng chung cho 4 nước thành viên để theo dõi nguồn nước vùng hạ lưu.

Để đạt được mục tiêu này, các nước thuộc MRC đã cho 32 trạm khí tượng thủy văn trên các nhánh chính của sông Mê Công là Tonle Sap và vùng đồng bằng châu thổ sông Mê Công. Các trạm này đã được nâng cấp bằng: 1 hệ thống máy đo tự động mực nước và lượng mưa; 1 hệ thống lưu trữ dữ liệu; 1 hệ thống đo từ xa cho phép chuyển dữ liệu thu bằng vệ tinh nếu có thể hoặc bằng mọi phương tiện thông tin phù hợp khác. Đối với Việt Nam, 12 trạm quan trắc khí tượng thủy văn đã được dự án tài trợ và được hỗ trợ khai thác và bảo dưỡng theo mức độ giảm dần.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)