Kết luận thanh tra về tài nguyên nước các dự án sân golf tại tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 6 tháng 4 năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hanh hành văn bản số 1097/KL-BTNMT về việc Kết luận Thanh tra đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với các dự án sân golf tại tỉnh Hà Tĩnh.

Kết luận nêu rõ, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 01 dự án sân golf 18 lỗ Xuân Thành là hợp phần của dự án khu du lịch và sân golf Xuân Thành huyện Nghi Xuân do Công ty cổ phần Hồng Lam, Xuân Thành làm chủ đầu tư.

Kết quả thanh tra về tài nguyên nước cho thấy, công ty  cổ phần Hồng Lam, Xuân Thành đã lập hồ sơ xin thăm dò nước dưới đất với lưu lượng 800m3/ngày đêm và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cấp giấy phép số 13/GP-TNMT ngày 3 tháng 01 năm 2008.

(Theo DWRM)