Họp thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Quang cảnh cuộc họp
Ngày 26 tháng 11 năm 2010, hội đồng thẩm định nhiệm vụ “Điều tra đánh giá bổ sung và quy hoạch phân bổ tài nguyên nước dưới đất tỉnh hậu Giang tỷ lệ 1/100.000 giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020” đã nhóm họp.
Theo QĐ số 335/QĐ-STN&MT ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc sở TNMT Hậu Giang: Ông Nguyễn Văn Huyền, GĐ STNMT làm Chủ tịch, hai ủy viên phản biện gồm PGs Ts Nguyễn Việt Kỳ, Trưởng khoa ĐC và khoáng sản ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh và Ts Lê Anh Tuấn, Trường ĐH Cần Thơ; các ủy viên có ông Huỳnh Trường Vĩnh PGĐ sở KH và CN; Trần Nghĩa Bình PGĐ sở Tài chính; Nguyễn Ngọc Điện PGĐ sở KH&ĐT; Phạm Hoài An, PGĐ NN&PTNT. Cơ quan tư vấn là Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền nam do Ts Bùi Trần Vượng và Ths Nguyễn Tiến Tùng trình bày và giải trình trước hội đồng thẩm định. Sau khi nghe báo cáo nhận xét, đánh giá của các thành viên hội đồng, ý kiến của khách mời, giải trình của cơ quan tư vấn Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu kín và thống nhất thông qua./.

Tỉnh Hậu Giang có gần 40.000 giếng khoan khai thác nước dưới đất phục vụ nhu cầu dân sinh. Một số doanh nghiệp có giếng khoan lưu lượng lớn khai thác nước dưới đất phục vụ sản xuất, chế biến.


 

(Theo Hoàng Quốc Cường -stnmt.haugiang.gov.vn)