Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn Bộ TN&MT năm 2010 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011: Tổ chức công đoàn là nòng cốt, trụ cột trong các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Bộ

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức phát biểu chỉ đạo
Ngày 10/3, Công đoàn Bộ TN&MT tổ chức hội nghị tổng kết công đoàn năm 2010 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2011. Thứ trưởng Thường trực Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức; các Thứ trưởng Trần Hồng Hà, Bùi Cách Tuyến đã đến dự. Dự hội nghị còn có Phó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng; Phó Bí thư Đảng ủy Vũ Đình Sinh; Chủ tịch Công đoàn Bộ Trần Quý Kiên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Trần Quý Kiên đánh giá: Năm qua, Công đoàn Bộ TN&T đã không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt  động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đại hội III Công đoàn viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT lần thứ II đề ra. “Công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”, tích cực tham gia quản lý, vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, đồng chí Trần Quý Kiên cho biết.

Theo báo cáo, Công đoàn Bộ TN&MT hiện có 45 Công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số cán bộ, công chức, viên chức và lao động là 8.729 người, số đoàn viên công đoàn là 8.357 người.

Năm 2011, Công đoàn Bộ TN&MT tiếp tục triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 và năm 2011 của Bộ, các chương trình hành động của Bộ; hưởng ứng phong trào thi đua năm 2011 do Bộ và Công đoàn viên chức Việt Nam phát động; Tham gia cùng chính quyền quan tâm có đủ việc làm, đảm bảo thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; Quan tâm chăm lo tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên đoàn viên khi có khó khăn; tiếp tục thực hiện đề án tổ chức Công đoàn Bộ theo hướng tập trung thống nhất và phù hợp với tổ chức Đảng và tổ chức bộ máy các đơn vị; Tiếp tục vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, tích cực tham gia phong trào lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc…

 

tt418

Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị
tt419
Ủy viên Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam Đào Văn Ngọc trao Bằng Khen cho các cá nhân xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức ghi nhận và biểu dương thành tích của Công đoàn Bộ trong năm 2010 và nhấn mạnh, hoạt động của các tổ chức công đoàn góp phần vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Bộ TN&MT. Đoàn viên công đoàn nỗ lực tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và vận động người dân địa phương cùng tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường sống.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức cho rằng, mọi hoạt động của ngành TN&MT từ nhỏ đến lớn công đoàn đều tham gia và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức xã hội cho công đoàn viên. Lãnh đạo Bộ luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức công đoàn hoạt động và làm tốt vai trò của mình.

Trong 10 nhiệm vụ đề ra trong năm 2011, Thứ trưởng đặc biệt lưu ý nhiệm vụ công đoàn tham gia cùng chính quyền quan tâm có đủ việc làm, đảm bảo thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. “Công đoàn cần quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức người lao động; động viên công đoàn viên nâng cao năng lực của mình, tạo không khí lành mạnh, vui tươi trong CBCNVC”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức nói.

Phó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá cao vai trò của công đoàn Bộ TN&MT, góp phần vào việc khẳng định vị thế của các tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị. Phó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng cho rằng, công đoàn viên chức luôn nhận thức sâu sắc vị thế của Công đoàn Bộ TN&MT cũng như Bộ TN&MT. Đây là ngành liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng… Với đặc thù là ngành nhiều lĩnh vực có lao động nặng nhọc, khó khăn vất vả như khí tượng thủy văn, địa chất khoáng sản, đo đạc và bản đồ… thì việc phát huy vai trò của tổ chức công đoàn càng quan trọng hơn bao giờ hết.

 

tt420

Phó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu tại Hội nghị
tt421
Phó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng trao Cờ thi đua cho Công đoàn Bộ

Để tiếp tục phát huy vai trò của mình trong thời gian tới, Công đoàn Bộ TN&MT cần quan tâm đào tạo cán bộ cho toàn hệ thống tổ chức công đoàn. “Tổ chức công đoàn luôn là nòng cốt, trụ cột trong phong trào thi đua góp phần vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Bộ TN&MT”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho Công đoàn Bộ TN&MT.

 

tt422

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức trao Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ TN&MT cho Công đoàn Bộ
tt423
Ủy viên Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam Đào Văn Ngọc trao bằng khen cho bà Phạm Thị Mỵ – Tổng Biên tập Báo TN&MT
Phó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Bộ TN&MT, Cờ thi đua của Công đoàn viên chức Việt Nam cho 5 tập thể; trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 5 tập thể và 15 cá nhân. Ủy viên Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam Đào Văn Ngọc tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất trong việc tổ chức phong trào thi đua và công tác công đoàn năm 2010. Tổng Biên tập Báo TN&MT Phạm Thị Mỵ được nhận Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam.

(Theo Monre.gov.vn)