Hỗ trợ dự án quản lý thủy lợi phát triển nông thôn ĐBSCL

Ngày 7/7, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kết quả đàm phán Dự án “Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định Tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan của Dự án trên với đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB).

Được biết, Dự án “Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn ĐBSCL” có 4 hợp phần: Hợp phần A: Hỗ trợ quy hoạch và xây dựng năng lực tài nguyên nước; Hợp phần B: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; Hợp phần C: Hỗ trợ cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn; hợp phần D: Hỗ trợ thực hiện và quản lý dự án.|

Dự án được thực hiện tại 7 tỉnh của ĐBSCL bao gồm: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Mục tiêu chung của dự án là bảo vệ và tăng cường việc sử dụng tài nguyên nước một cách tổng hợp tại 7 tỉnh ở phía Tây của vùng ĐBSCL, nhằm tăng lợi ích từ sản xuất nông nghiệp, nâng cao mức sống và tăng tốc các biện pháp thích nghi với biến đổi khí hậu. Theo đó, sẽ duy trì và cải thiện điều kiện sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cho 120.000 ha; cải thiện giao thông thủy và bộ thông qua việc khôi phục và cải tạo một số kênh, cống và đường giao thông nông thôn; tăng khả năng tiếp cận nước sạch đến khoảng 80.000 hộ; giảm nguy cơ gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp do sự xâm nhập mặn của nguồn nước.

 

(Theo Monre.gov.vn)