Hải Phòng: Cải thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải tại quận Đồ Sơn và Dương Kinh

Sáng 12/12, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp khởi động Dự án lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cải thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên địa bàn quận Đồ Sơn và Dương Kinh.Cùng dự có ông Henning Hillmer – đại diện Tổ chức sáng kiến phát triển các thành phố Châu Á (CDIA).

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tháng 11 vừa qua, sử dụng vốn vay của Chính phủ Đức, với số vốn đầu tư 425.000 USD, trong đó vốn ODA không hoàn lại của Đức 350.000 USD, vốn đối ứng từ nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng khoảng 75.000 USD, thực hiện trong 4 tháng. Theo đó, dự án tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật xử lý nước thải, xử lý việc thoát nước và chống ngập úng.

Hai quận Đồ Sơn và Dương Kinh là quận mới, cơ sở hạ tầng hạn chế, hệ thống thoát nước mưa, nước thải chưa đầu tư hoàn chỉnh. Việc hỗ trợ thực hiện nghiên cứu tiền khả thi tạo tiền đề thực hiện khả thi Dự án cải thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải do Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) thông qua tổ chức CDIM, mang lại lợi ích kinh tế – xã hội cho 2 quận, góp phần vào sự phát triển và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố.


 

(Theo Monre.gov.vn)