Hà Nội: Hoàn thiện quy hoạch cấp nước trình UBND TP giữa tháng 8/2011

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Khôi tại buổi làm việc sáng 2/8 với các Sở, ngành, đơn vị liên quan về dự thảo lần 3 Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Dự báo đến năm 2020, tổng nhu cầu sử dụng nước của toàn TP từ 1,2-1,5 triệu m3/ngày đêm; đến năm 2030 là từ 1,9-2,3 triệu m3/ngày đêm và đến năm 2050 là từ 2,6 – 3,1 triệu m3/ngày đêm. Mục tiêu của đồ án quy hoạch là bảo đảm đến năm 2030, tiêu chuẩn nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực đô thị là từ 160 – 190 lít/người/ngày đêm; các đô thị vệ tinh là 150-180 lít/người/ngày đêm; khu vực thị trấn, vùng ven đô đạt 100 – 120 lít/người/ngày đêm. Để chủ động về nguồn nước, trong giai đoạn tới đẩy mạnh khai thác, sử dụng nước mặt với việc xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng và sông Đuống; đồng thời hạn chế, tiến tới ngừng sử dụng nguồn nước ngầm.
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi yêu cầu đơn vị tư vấn giới hạn phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch, đó là vùng đô thị và phụ cận, đồng thời đề nghị tư vấn đưa ra lộ trình, giải pháp cụ thể để tiến tới giảm dần sử dụng nước ngầm, tăng sử dụng nước mặt trong sinh hoạt. Đơn vị lập quy hoạch khẩn trương hoàn thiện theo các ý kiến đóng góp, trình UBND TP giữa tháng 8-2011.
(Theo Monre.gov.vn)