Hà Nội: Chủ động tích trữ nước tại hồ chứa

UBND TP.Hà Nội vừa chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương chủ động cân đối nguồn nước và tích trữ nước tại các sông, suối, ao, đầm, vùng trũng, công trình thủy lợi… nhất là hồ chứa lớn: Đồng Mô – Ngải Sơn, Suối Hai, Đồng Sương, Văn Sơn, Miễu, Quan Sơn Đồng Đò…

Việc làm này nhằm đảm bảo nguồn nước cho vụ đông xuân sắp tới, đồng thời cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô. Theo đó, khi hồ Thủy điện Hòa Bình xả nước phải tập trung vận hành các công trình lấy nước tưới ven sông Đà, sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đuống… để bổ sung nguồn nước vào sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ; tổ chức nạo vét cửa dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng…; chuẩn bị phương tiện, lắp đặt máy bơm dã chiến, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.
(Theo Monre.gov.vn)