Gặp gỡ đối thoại của lãnh đạo Bộ với thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường

IMG_0773

Chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, sáng 26/3, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo Bộ với thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và hơn 200 đoàn viên, thanh niên đại diện cho 15 nghìn đoàn viên, thanh niên thuộc 23 cơ sở đoàn trong Bộ.

Mục đích buổi đối thoại nhằm tạo điều kiện các đoàn viên, thanh niên Bộ, đại diện cán bộ, lãnh đạo phụ trách công tác quản lý thanh niên các đơn vị trực thuộc Bộ được trao đổi, chia sẻ những khó khăn, tồn tại và đề xuất với Lãnh đạo Bộ những giải pháp khả thi, hiệu quả để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ cũng như Kế hoạch phát triển thanh niên Bộ giai đoạn 2014 – 2015 và Chương trình phát triển thanh niên Bộ giai đoạn 2014 – 2020. Đồng thời, qua buổi gặp gỡ, đối thoại này, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ cũng nắm bắt được thực tế những khó khăn, tồn tại và đề xuất các giải pháp khả thi trong công tác thanh niên tại các đơn vị, từ đó Lãnh đạo Bộ sẽ có những quan tâm, chỉ đạo kịp thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu thực tế tại các đơn vị trong công tác thanh niên nói chung và các phong trào, hoạt động Đoàn nói riêng.

IMG_0700

Phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, cùng với tuổi trẻ cả nước, trong những năm qua Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát huy truyền thống xung kích đi đầu, năng động và sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ góp phần quan trọng vào thành công chung của toàn ngành. Với lực lượng đông trong đó phần lớn được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao; nhiều đoàn viên, thanh niên và cán bộ đoàn chủ chốt giữ cương vị lãnh đạo, thế hệ trẻ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có đóng góp lớn trong xây dựng và phát triển ngành.

Từ trong thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ trong Bộ, trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, nhiều tổ chức đoàn xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhiều hoạt động có ý nghĩa của Đoàn tiếp tục được mở rộng. Các phong trào hành động “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… đã tạo được dấu ấn tốt. Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, giúp đỡ người nghèo, vùng nghèo, ứng phó với thiên tai, lũ lụt và các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của đất nước, vừa khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên trong sự nghiệp phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

Nhận thức được vai trò của đội ngũ thanh niên đối với phát triển ngành, trong những năm qua Bộ hết sức quan tâm, chú trọng đối với công tác thanh niên. Triển khai chủ trương của Đảng, nhà nước Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2014-2020 và Kế hoạch phát triển thanh niên của Bộ giai đoạn 2014-2015. Bố trí cán bộ chuyên trách, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Đoàn hoạt động ổn định và tổ chức lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho cán bộ, công chức làm công tác thanh niên tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Bộ đã xem xét, đưa vào quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức thanh niên các đơn vị trực thuộc Bộ; đã cử nhiều công chức, viên chức thanh niên tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn ở trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức thanh niên. Đặc biệt, một số công chức, viên chức trẻ đã được Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo đơn vị bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng, ban và tương đương các tổ chức trực thuộc Bộ. Trên cơ sở đề xuất của Đoàn thanh niên, Đảng ủy Bộ đã đào tạo bồi dưỡng đối tượng Đảng cho hơn 2.000 đồng chí trong giai đoạn 2009 – 2014, trong đó kết nạp được 850 đảng viên là đoàn viên thanh niên.

IMG_0715

IMG_0722

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, các cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Thứ trưởng Trần Hồng Hà đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên hiện nay. Các cán bộ, đoàn viên thanh niên đã thẳng thắn, trao đổi và đặt ra hàng loạt câu hỏi cùng với những tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ đối với lãnh đạo Bộ. Trong đó các câu hỏi tập trung đề cập đến các nhóm vấn đề như: nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ trong những năm tới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ đối với công tác Đoàn phong trào thanh niên hiện nay; các vấn đề về cơ chế, chính sách, nguồn lực để hỗ trợ, tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên, hỗ trợ thanh niên học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, vui chơi; chính sách thu hút, sử dụng nhân tài cũng như các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Bộ; chủ trương, chính sách của Bộ trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

Trả lời tại buổi gặp gỡ đối thoại, đại diện lãnh đạo Bộ đã trả lời làm rõ các câu hỏi thuộc phạm vi của mình. Nhiều năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều việc làm, giải pháp cụ thể cho thanh niên như tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chính sách hỗ trợ về đào tạo cho cán bộ đoàn viên, thanh niên. Trong đó tập trung vào vấn đề liên quan đến việc làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng rèn luyện đoàn viên thanh niên trong giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận những thông tin chính thống; xây dựng môi trường làm việc, lao động trong sạch để thu hút đoàn viên, thanh niên, có những chính sách đãi ngộ trong việc tuyển dụng cán bộ, đoàn viên thanh niên sau khi ra trường.

IMG_0760

Tuy vậy, lãnh đạo Bộ cũng đề nghị tổ chức đoàn phải có những việc làm cụ thể, thiết thực để đoàn viên thanh niên hiểu rõ những việc mà tổ chức đoàn đã mang lại, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của của mình đối với tổ chức đoàn, với quê hương, đất nước.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, buổi đối thoại gặp gỡ giữa lãnh đạo Bộ với đoàn viên thanh niên trong Bộ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội lớn để tạo sự đồng thuận gắn bó giữa các đồng chí lãnh đạo Bộ với đoàn viên thanh niên trong Bộ.

Thứ trưởng cũng đề nghị thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục duy trì thường niên hoạt động đối thoại này, tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN, rà soát lại đội ngũ cán bộ Đoàn từ Bộ đến cơ sở để có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, những vấn đề của ngành tài nguyên và môi trường đều đòi hỏi sự hội nhập, tham gia giải quyết các vấn đề chung của thế giới như môi trường, biến đổi khí hậu, tài nguyên nước… Vì vậy Thứ trưởng mong muốn các đoàn viên, thanh niên tích cực trau dồi kiến thức, tăng cường chia sẻ thông tin, phát huy sức trẻ để góp phần phục vụ vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ môi trường, ứng phó Biến đổi khí hậu.

(Theo monre.gov.vn)