Gia Lai: Cấp 22 giấy phép hoạt động tài nguyên nước trong 6 tháng đầu năm 2011

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2011 Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh Gia Lai cấp được 22 giấy phép hoạt động tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Trong số 22 giấy phép hoạt động tài nguyên nước được cấp, có 19 giấy phép khai thác nước dưới đất, 02 giấy phép khai thác nước mặt và 01 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Thống Kê cũng cho biết, tổng số giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/6/2011 là 290 giấy phép, trong đó có 154 giấy đăng ký tại phường, xã, thị trấn./.

(Theo dwrm)