Ðầu tư hơn 4.000 tỷ đồng cho các dự án Chống biến đổi khí hậu

Trong giai đoạn 2011-2015, TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện 30 đề án ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bốn lĩnh vực được ưu tiên đầu tư trước là: Tài nguyên nước (19 dự án); năng lượng (bảy dự án); quản lý chất thải (bốn dự án) và quản lý tài nguyên đất. Tổng kinh phí các dự án này khoảng hơn 4.000 tỷ đồng. Các dự án ưu tiên nhằm đối phó với kịch bản nước biển dâng, khi nước dâng cao 75 cm, thành phố sẽ có 204 km2 bị ngập, ảnh hưởng trực tiếp đến 154 trong số 322 phường, xã của TP.

(Theo nhandan.com.vn)