Ðàm phán Hiệp định vay cho dự án thủy điện Trung Sơn

Ngày 11/3, Thủ tướng Chính phủ ký Văn bản số 354/TTg-QHQT đồng ý thành lập Ðoàn đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) về Hiệp định vay và các tài liệu pháp lý liên quan của dự án “Thủy điện Trung Sơn”. Thủ tướng ủy quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thịnh Thị Hồng thay mặt Nhà nước ta làm Trưởng đoàn đàm phán. Ngân hàng Nhà nước với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đàm phán; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ sau khi kết thúc đàm phán.
(Theo Monre.gov.vn)