Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi):Tiếp tục hoàn thiện theo hướng đảm bảo sự thay đổi về chất

Tại cuộc họp với Tổ biên tập Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) vào chiều 3/3, Bộ trưởng  Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên chỉ đạo: Bộ  TN&MT sẽ đề nghị với Bộ Tư pháp cho hoãn thời gian trình Chính phủ đến tháng 8/2011 thay vì sẽ phải trình vào tháng 4/2011 để tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo sự thay đổi về chất. Bởi đây là luật lớn và phức tạp nên cần có thêm nghiên cứu toàn diện và tổng hợp được đầy đủ ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước.  Dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai và thành viên Tổ biên tập Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

 

tt380

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, Cục Quản lý Tài nguyên nước cần tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia về các vấn đề quản lý lưu vực sông, quản lý chất lượng nước, quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước và kinh tế tài nguyên nước… Đây là những vấn đề đặc biệt quan trọng trong tình hình quản lý và sử dụng tài nguyên nước hiện nay, cần được nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện để đưa vào Luật, giải quyết những bất cập trong công tác quản lý tài nguyên nước.

Tại buổi làm việc, thành viên Tổ biên tập đã nêu thêm một số ý tưởng cần thiết đưa vào Luật như: Biện pháp tài chính thông qua thu thuế, phí, lệ phí và phát triển các dịch vụ, quỹ tài nguyên nước, hội đồng quốc gia về tài nguyên nước, quản lý lưu vực sông…

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng, Tổ biên tập cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các Luật đã ban hành như: Luật Đất đai, Luật Khoáng sản và Hiệp định Mê Công 1995, ý kiến của chuyên gia cũng như 17 vấn đề lớn đã được đưa ra trong sửa đổi lần này. Đặc biệt, cần xem xét lại các chương quản lý lưu vực sông, chiến lược và quy hoạch tài nguyên nước, bảo vệ và khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Sau 1 tháng, Tổ biên tập cần hoàn thiện dự thảo 4 Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trình Bộ trưởng.

 

tt381

Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy báo cáo
(Theo  Monre.gov.vn)