Dự án tái định cư thủy điện Tuyên Quang giúp 595 hộ thoát nghèo

 Theo kết quả điều tra của tỉnh Tuyên Quang về tình hình đời sống của các hộ dân sau 8 năm di chuyển đến sống tại các điểm tái định cư để nhường chỗ cho Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, đời sống các hộ dân cơ bản đã ổn định, đặc biệt có 595 hộ đã thoát nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo tại các điểm tái định cư giảm chỉ còn 15,65% (645 hộ nghèo), giảm một nửa tỷ lệ hộ nghèo so với thời điểm thời điểm trước khi di chuyển (hơn 30% hộ nghèo).

Được biết, để nhường chỗ cho Nhà máy thủy điện Tuyên Quang    4.139 hộ, với 20.138 nhân khẩu thuộc 88 thôn, ở 11 xã thuộc vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang đã phải di chuyển (trong đó có 4 xã phải di chuyển 100% số dân khỏi địa bàn). Số hộ di chuyển được bố trí ở tại 125 điểm tái định cư, trong đó, huyện Nà Hang có 31 điểm tái định cư, tiếp nhận 1.396 hộ, 6.349 nhân khẩu; huyện Chiêm Hóa có 33 điểm tái định cư, tiếp nhận 807 hộ với 4.197 nhân khẩu; huyện Hàm Yên có 28 điểm tái định cư tiếp nhận 481 hộ với 2.377 nhân khẩu…Để giúp các hộ dân có điều kiện sống tốt nhất, các điểm tái định cư đã xây dựng trên 4 triệu m2 mặt bằng; xây mới và nâng cấp trên 300 km đường giao thông; 14 đập tràn, 16 cầu bê tông cốt thép. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu sản xuất cho nhân dân, các điểm tái định cư còn đầu tư xây mới 2 trạm bơm điện; sửa chữa, nâng cấp và làm mới 45 đập dâng, 2 hồ chứa nước và xây mới 110 km kênh mương; xây dựng 88 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và 244 giếng đào. Hệ thống lưới điện tại các khu tái định cư đảm bảo cấp điện đến từng hộ dân. Cùng với đó là các công trình nhà văn hoá, nhà lớp học mầm non và tiểu học được đầu tư xây dựng theo quy định. Do vậy, các hộ dân khi chuyển đến các điểm tái định cư đã nhanh chóng hòa nhập với nơi ở mới, chuyên tâm lao động, có ý thức khắc phục khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống mới ngày càng ổn định.

Ông Chẩu Văn Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách bổ sung để hỗ trợ ổn định đời sống như: bổ sung thêm quỹ đất sản xuất cho các hộ tái định cư, đào tạo nghề giải quyết việc làm, hỗ trợ khoa học công nghệ, vốn cho sản xuất. Đồng thời, tỉnh Tuyên Quang cũng đang chỉ đạo củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền, đoàn thể tại các xã, thôn có khu tái định cư với cơ cấu hợp lý để tạo điều kiện cho các hộ nhân dân tái định cư hoà nhập toàn diện với nơi ở mới.

 

( Theo Vũ Quang Đán – Monre)