Dự án khu du lịch sân golf Xuân Thành (Hà Tĩnh): Chưa quy hoạch theo quyết định của Thủ tướng

Chưa rà soát, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020; chưa có quyết định giao đất cho Cty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành (CTCP Hồng Lam) để thực hiện dự án (D.A) xây dựng sân golf theo tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp…Đó là những tồn tại của UBND tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chỉ ra tại kết luận thanh tra đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với D.A sân golf Xuân Thành.

Theo ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT, tỉnh Hà Tĩnh hiện có D.A sân golf 18 lỗ Xuân Thành là hợp phần của D.A khu du lịch và sân golf Xuân Thành, huyện Nghi Xuân do CTCP Hồng Lam làm chủ đầu tư.

Tháng 2/2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu du lịch và sân golf Xuân Thành với quy mô diện tích hơn 114,5ha, trong đó đất quy hoạch sân golf là 76,3ha. D.A nằm trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Hà Tĩnh đã được Chính phủ xét duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 14 và nằm trong Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Tháng 5/2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định thu hồi hơn 112,6ha đất tại 2 xã Xuân Thành và Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân để bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện D.A đầu tư khu du lịch và sân golf Xuân Thành, trong đó đất trồng lúa nước hơn 22,25ha.

Sau khi có quyết định phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và quyết định phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền gần 26 tỷ đồng, CTCP Hồng Lam đã phối hợp với Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Nghi Xuân thực hiện xong tiền bồi thường hỗ trợ.

Tháng 7/2010, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết với quy mô diện tích hơn 110,6ha (giảm 14,11ha so với quy hoạch cũ).

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện D.A, UBND tỉnh Hà Tĩnh chưa tiến hành rà soát, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất theo Quyết định 1946 Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2009. Bên cạnh đó, UBND huyện Nghi Xuân ban hành các quyết định thu hồi đất nông nghiệp đối với các hộ gia đình vào tháng 1/2010 khi đã thực hiện xong việc bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân là chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 84 của Chính phủ. Mặt khác, trong giấy chứng nhận đầu tư quy định, D.A bắt đầu từ tháng 9/2007, hoàn thành tháng 3/2009, nhưng đến thời điểm kiểm tra, UBND tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa ban hành quyết định giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện D.A, nên đến nay D.A vẫn chưa triển khai được.

Từ những vướng mắc trên, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh bổ sung lại quy hoạch sân golf Xuân Thành cho phù hợp với quy định tại Quyết định số 1946 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan thực hiện thủ tục giao đất cho CTCP Hồng Lam để xây dựng sân golf theo giấy chứng nhận đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện Nghi Xuân rút kinh nghiệm trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đúng trình tự theo quy định tại Luật Đất đai và Nghị định số 84 của Chính phủ.

(Theo Lê Nguyên – thanhtra.com.vn 14/7)