Điện Biên Phủ: Cải thiện tình trạng xuống cấp của các công trình nước sạch sau đầu tư

Sau 1 năm triển khai chương trình Quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình nước sạch tại 3 xã: Mường Đun (huyện Tủa Chùa) và Thanh Chăn, Núa Ngam (huyện Điện Biên), hệ thống cấp nước ở các địa phương này đã bộc lộ nhiều bất cập.

Đây là những công trình nước sinh hoạt đã được đầu tư, đưa vào sử dụng đảm bảo cung cấp nước thường xuyên cho 1.015 hộ gia đình, 4.160 nhân khẩu trên địa bàn 3 xã. Thưc tế, không ít hệ thống cấp nước do Nhà nước đầu tư trước đây trên địa bàn trong toàn tỉnh sau thời gian bàn giao đưa vào sử dụng đã xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng, không đáp ứng năng lực cấp nước theo thiết kế ban đầu. Nguyên nhân của tình trạng này là một phần do sự trông chờ vào ngân sách Nhà nước của người dân và chính quyền cơ sở, phần khác do ý thức kém của một bộ phận dân cư về giữ gìn và bảo quản tài sản chung hạn chế. Mặt khác, cơ chế quản lý, vận hành công trình chưa phù hợp, hình thức cấp nước tập trung gây nhiều lãng phí và khó khăn trong thu phí sử dụng, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh dịch vụ cung cấp nước sạch còn hạn chế, thiếu kiến thức và công cụ sửa chữa, ngân sách duy tu, bảo dưỡng sau bàn giao ít… cũng là những nguyên nhân dẫn tới việc sử dụng các công trình nước sạch sinh hoạt chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đầu tư.

Trước thực trạng trên, việc hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn về quản lý vận hành, tài chính, dịch vụ cấp nước tại xã Núa Ngam, Thanh Chăn và hỗ trợ tư vấn thành lập, vận hành mô hình hợp tác xã dịch vụ cung cấp nước sạch nông thôn tại xã Mường Đun đã góp phần cải thiện tình trạng quản lý yếu kém các công trình sau đầu tư, nâng cao chất lượng nước. Theo đó với sự phối hợp của chuyên gia tư vấn của tổ chức SNV và cán bộ Trung tâm Nước sạch & VSMT tỉnh đã giúp các địa phương thành lập hợp tác xã, xây dựng điều lệ hoạt động và tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý tài chính, ghi chép sổ sách, khảo sát nhu cầu của người dân tại các thôn bản để có kế hoạch điều tiết nước hợp lý. Ngoài ra, các hoạt động truyền thông tuyên truyền để người dân hiểu và không sử dụng lãng phí nguồn nước cũng được tăng cường.

 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)