Công trình nước sạch hiện đại nhất Tây Nguyên đi vào vận hành

UBND tỉnh Đắk Lắk và Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vừa tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình cung cấp nước sạch tập trung tại phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 11/2011, tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của KOICA và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Công trình có công suất thiết kế 5.600m3/ngày đêm, khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp nguồn nước sạch cho khoảng 60.000 người dân thị xã Buôn Hồ.

(Theo Monre.gov.vn)