Cần Thơ: Sẽ cung cấp nước sạch cho 15.130 hộ dân nông thôn

Ngày 18/1, UBND thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định số 90/QĐ-UBND phê duyệt dự án Hợp phần Nước sạch thuộc Dự án Quản lý Thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long ( gọi tắt là WB6), với tổng mức đầu tư hơn 152 tỷ đồng nhằm cung cấp nước sạch cho khoảng 75.665 nhân khẩu thuộc 15.130 hộ cư dân nông thôn, vùng sâu hoặc đang sinh sống phân tán.
Dự án thực hiện từ nhiều nguồn: vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng của Chính phủ và ngân sách địa phương do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP. Cần Thơ làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án. Mục tiêu của dự án là từng bước cải thiện điều kiện vệ sinh nguồn nước tiêu dùng cho cư dân địa phương thuộc địa bàn 8 quận, huyện TP. Cần Thơ gồm Phong Điền, Cái Răng, Ninh Kiều, Ô Môn, Cờ Đỏ, Thới Lai, Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%, trong đó khu vực nông thôn 83% và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 84%, trong đó khu vực nông thôn 72% vào cuối năm 2011.
Đồng thời mục đích của dự án nhằm nâng cao nhận thức của người dân nông thôn trong việc tham gia thực hiện các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng đời sống kinh tế – xã hội nông thôn ngày càng văn minh, bền vững. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm từ 2011đến 2015.

(Theo Monre.gov.vn)