Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng “TN&MT phải trở thành khâu đột phá trong phát triển”

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng chiều 1/12, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh, Cao Bằng là tỉnh biên giới trọng yếu song còn nhiều khó khăn. Tỉnh cần phát huy lợi thế từ TN&MT, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản, tạo khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên vấn đề môi trường cần đảm bảo bền vững. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và lãnh đạo các Sở, ban ngành của Cao Bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, khó khăn lớn nhất của tỉnh hiện nay là năng lực quản lý TN&MT các cấp. Lực lượng mỏng, năng lực còn yếu là rào cản lớn trong phát huy các thế mạnh TN&MT.

Đối với khai thác tài nguyên khoáng sản, trữ lượng khoáng sản hiện chủ yếu mới được xác định qua điều tra, tìm kiếm đánh giá nên nguồn số liệu về diện mạo khoáng sản chậm chưa rõ nét. Trong khi đó, các đơn vị được cấp phép khai thác lại chưa chủ động thăm dò, đánh giá trữ lượng dẫn tới đầu tư khai thác kém hiệu quả, không tận thu triệt để, khai thác không đạt công suất cấp phép… Môi trường cũng bị ô nhiễm do khai thác. Bên cạnh đó hệ thống quan trắc môi trường, khí tượng thủy văn còn hạn chế trong đánh giá, kiểm tra…

 

tt10

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên phát biểu tại buổi làm việc

Ghi nhận những đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho rằng, Bộ và tỉnh sẽ phối hợp để đưa TN&MT thành mũi nhọn trên 4 phương diện chính. Đó là Bộ sẽ giúp đào tạo, tập huấn tại chỗ cán bộ cấp huyện, tổ chức đào tạo trong và ngoài nước cho cán bộ lãnh đạo; các đơn vị thuộc Bộ cần chỉnh lý, cập nhật số liệu điều tra cơ bản về TN&MT… chuyển giao cho tỉnh; phối hợp tổ chức triển khai các đề án về TN&MT và sẽ xem xét, cân đối các nguồn vốn để giúp Cao Bằng phát triển về TN&MT.

Thứ trưởng Trần Hồng Hà lưu ý, Bộ và tỉnh cần phối hợp rà soát, xây dựng một hệ thống quan trắc đồng bộ, tích hợp cả quan trắc thiên tai về TN&MT. Vấn đề biến đổi khí hậu cũng cần được lồng ghép chi tiết để có kế hoạch triển khai trong tương lai.

 

(Theo Monre.gov.vn)