Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Bộ TN&MT tháng 3 và quý I: Bám sát Nghị quyết 11 của Chính phủ trong triển khai kế hoạch nhiệm vụ

tt575
Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Bộ TN&MT tháng 3 và quý I tổ chức ngày 13/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đề nghị các đơn vị bám sát Nghị quyết 11 của Chính phủ liên quan đến kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Cần rà soát kế hoạch và từng hạng mục nội dung để triển khai trên tinh thần tiếp tục gói gọn, tăng tốc nhiệm vụ xây dựng cơ chế chính sách, quy trình, quy phạm”.
Đồng chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức, các Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, Trần Hồng Hà, Chu Phạm Ngọc Hiển, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tại đầu cầu phía Nam. Tham dự có các lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đánh giá công tác kế hoạch và tài chính triển khai khá tốt từ đầu năm, tuy nhiên một số việc liên quan tới cơ chế, chính sách, quy trình, quy phạm còn chậm trễ, cần đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể trong tháng 5 phải hoàn thành Chương trình quản lý đề tài KHCN, Đề án truyền thông Bộ TN&MT…
“Các đơn vị cần tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ để hoàn thiện việc sửa đổi Nghị định 25 trong tháng tới. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, cần hỗ trợ với các địa phương tháo gỡ tốt các vấn đề vướng mắc, phục vụ tốt công tác bầu cử Quốc hội trong tháng 5 tới. Cố gắng hoàn thành các đề án được Quốc hội quan tâm”, Bộ trưởng nói.
Cụ thể, sau Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, cần triển khai thực hiện tiếp hoàn thành chỉ tiêu. Bám sát những kết luận giám sát của Quốc hội về môi trường làng nghề, vấn đề nhập khẩu phế thải cần quan tâm hơn. Tổ chức tốt báo cáo tổng kết Luật Đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là đất lúa. Tập trung đẩy mạnh hơn về quản lý Nhà nước nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo VN. Hoàn thiện nhanh bộ máy tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN, đầu tư để ra Atlas quốc gia.
Bộ trưởng lưu ý, cần đặc biệt chỉ đạo làm tốt công tác dự báo thiên tai bão lũ, “không được để nước lũ cuốn trôi bất cứ trạm quan trắc nào. Cần phải có giải pháp tính huống cũng như các phương án dự phòng để trong tình huống xấu nhất, vẫn có những số liệu quan trắc kịp thời phục vụ cho công tác dự báo thiên tai bão lũ”.
Các Thứ trưởng đã chỉ đạo những vấn đề cụ thể liên quan đến 7 lĩnh vực của Bộ và những ý kiến phối hợp với các địa phương. Trước đó, Chánh Văn phòng Bộ Trần Quý Kiên đã trình bày Báo cáo tình hình công tác tháng 3 và quý I/2011. Theo đó, trọng tâm tháng 4 và quý II lĩnh vực đất đai, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển ngành quản lý đất đai Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030; hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003. Tập trung xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2003; triển khai Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; xây dựng báo cáo kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với nhà chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đề xuất xử lý những vấn đề gây ách tắc trong việc cấp Giấy chứng nhận cho nhà chung cư; kiểm tra tình hình đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận, lập Hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; việc áp dụng bảng giá đất năm 2011 tại địa phương; tiếp tục hoàn chỉnh các sản phẩm về quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Lĩnh vực tài nguyên nước, tập trung hoàn chỉnh dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) lần 3 để gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương; tổ chức Hội thảo chung và các Hội thảo chuyên đề về: quy hoạch và quản lý lưu vực sông, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác sử dụng tài nguyên nước.
Chuẩn bị và tham dự Phiên họp đặc biệt của Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế bàn về công trình thủy điện dòng chính Xayaburi của Lào; triển khai thực hiện các quyết định tại Phiên họp Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế; chuẩn bị kế hoạch bàn giao chức Chủ tịch Hội đồng Ủy hội cho Campuchia từ 1/7/2011 và chuẩn bị đề án Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban Liên hợp từ 1/7/2011-30/6/2012; tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ủy ban sông Mê Công Thái Lan về công tác quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam; tiếp tục đàm phán với các quốc gia thành viên về xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật của Thủ tục Chất lượng nước, Thủ tục duy trì dòng chảy trên dòng chính sông Mê Công; tiếp tục thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê công.
Lĩnh vực địa chất và khoáng sản, Thừa ủy quyền Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị Nghị quyết về Chiến lược sử dụng khoáng sản trên cơ sở tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược tài nguyên khoáng sản và phát triển công nghiệp khai khoáng đến năm 2010; hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoáng sản (sửa đổi); quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản; trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.
Trình Chính phủ phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể sông Hồng; điều tra, đánh giá tổng thể quặng bauxit, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam; tổ chức kiểm tra thực địa, lập báo cáo các đề án Chính phủ giao: điều tra, đánh giá tiềm năng quặng sa khoáng titan – zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa – Vũng Tàu; thăm dò quặng urani khu Pà Lừa, Pà Rồng, huyện Nam Giang, Quảng Nam; tổ chức thi công các đề án: đánh giá tiềm năng quặng sắt khu Tân An, Bản Phào, Khe Bằng trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Phú Thọ; điều tra,đánh giá quặng mangan vùng Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
Lĩnh vực bảo vệ môi trường, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; Đề án tăng cường năng lực quốc gia về đánh giá môi trường chiến lược; Đề án bảo tồn đa dạng sinh học nhằm giảm thiểu hậu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Hoàn thiện, trình Bộ trưởng dự thảo Nghị định quy định tiêu chí xác định loài, chế độ quản lý và bảo vệ loài thuộc các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; dự thảo sửa đổi, bổ sung điều 28 Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường. Xây dựng, trình Bộ trưởng ký ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và quy hoạch môi trường.
Chuẩn bị và tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Kiên Giang, Trà Vinh, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long.
Phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu về môi trường trong Nghị quyết số 56/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006-2010; nghiên cứu, đề xuất đưa vào bộ chỉ tiêu mới về môi trường. Chuẩn bị nội dung và tổ chức cuộc họp lần thứ 7 của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đa dạng sinh học thế giới 22/5, Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Năm Quốc tế về Rừng 2011 tại tỉnh Bắc Kạn.
Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; phối hợp với Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc chuẩn bị Thông báo quốc gia lần thứ ba cho Công ước khí hậu. Trình Lãnh đạo Bộ phương án triển khai công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ năm 2011; kiểm tra việc thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; báo tin động đất, cảnh báo sóng thần; thông tin cảnh báo, dự báo thiên tai trên biển địa bàn 07 tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Khánh Hòa.
Lĩnh vực đo đạc và bản đồ, tiếp tục xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ và Nghị định hướng dẫn thi hành. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Chính phủ được giao; triển khai công tác phân giới cắm mốc Campuchia; tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam – Lào. 
Lĩnh vực biển và hải đảo, chuẩn bị kế hoạch tổng kết giai đoạn I của Đề án 47; đẩy mạnh việc thực hiện các đề án, chương trình do Chính phủ giao; tổ chức Đoàn điều tra, khảo sát tìm hiểu việc mua tàu thuộc dự án Tàu điều tra, nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển, trình Lãnh đạo Bộ quyết định phương án tối ưu. Chuẩn bị và tổ chức làm việc với các Bộ: Công an, Giao thông Vận tải về tăng cường phối hợp, làm rõ vai trò quản lý Nhà nước về biển và hải đảo; phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức các sự kiện của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2011, Ngày Đại dương thế giới 8/6; tổ chức Hội thảo chính sách quản lý biển và bảo tồn môi trường biển.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã tặng hoa chúc mừng 7 cán bộ lãnh đạo mới được bổ nhiệm trong quý I. Đó là ông Hoàng Dương Tùng, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường (TC Môi trường) giữ chức Phó Tổng cục trưởng TC Môi trường. Bà Nguyễn Chân Huyền, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên NXB TN&MT và bản đồ VN giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên NXB TN&MT và Bản đồ VN. Ông Vũ Sĩ Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo (TC Biển và Hải đảo VN) giữ chức Phó Tổng cục trưởng TC Biển và Hải đảo VN. Ông Phan Ngọc Mai, Trưởng phòng Công nghệ và Thẩm định (Cục Đo đạc và Bản đồ VN) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ VN. Ông Hoàng Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ viễn thám miền Bắc (Trung tâm Viễn thám Quốc gia) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ VN. Ông Trần Tân Văn, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.
Bộ trưởng cũng đã tặng hoa, chia tay 2 cán bộ nghỉ hưu là ông Lê Phước Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NXB TN&MT và Bản đồ VN và ông Nguyễn Tài Đường, Phó Tổng Giám đốc NXB TN&MT và Bản đồ VN.

 

tt576

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì giao ban trực tuyến phía Nam
* Chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Bộ TN&MT tháng 3/2001 và quý I/2011 tại Cơ quan Bộ TN&MT phía Nam, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, năm 2011 là năm gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để phát triển kinh tế vĩ mô và thực hiện chương trình cắt giảm đầu tư công của Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các cơ quan của Bộ, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp cần năng động, sáng tạo hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực TN&MT. Các đơn vị trực thuộc Bộ cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu, tiếp tục bổ sung, sửa đổi chức năng nhiệm vụ tránh chồng chéo, tăng cường các giải pháp “chiêu hiền đãi sĩ”, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tăng cường công tác thanh, kiểm tra…Đặc biệt là triển khai hiệu quả các chương trình hành động, bảo đảm an ninh trật tự, chính trị trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội vào ngày 22/5 tới.
(Theo Monre.gov.vn)