Bộ TN&MT gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Tân Mão

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá cao sự góp sức của báo chí trong năm qua.
Sáng 25/1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã gặp mặt thân mật với các cơ quan thông tấn báo chí. Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá cao những đóng góp, hỗ trợ của báo chí tuyên truyền về các lĩnh vực TN&MT trong năm 2010.
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, năm 2010 là năm đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành TN&MT. Toàn ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trên các mặt công tác, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững đất nước.
Năm 2011 mở đầu một thời kỳ phát triển mới, TN&MT tiếp tục giữ vai trò một trong 3 trụ cột của phát triển bền vững. Ngành TN&MT sẽ nhấn vào một số nhiệm vụ cần kíp mang tầm chiến lược, tạo nền tảng vững chắc trong quản lý ngành. Đó là, tập trung tổng kết thi hành Luật Đất đai; ban hành các văn bản hướng dẫn và đưa Luật Khoáng sản vào cuộc sống; đẩy mạnh quản lý tài nguyên nước theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; triển khai mạnh mẽ Chiến lược Phát triển ngành Khí tượng thủy văn và các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu… “Trên bước đường phát triển của ngành, báo chí là công cụ tuyên truyền có hiệu quả, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, góp phần làm nên thành công chủ trương kinh tế hóa ngành”, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh vai trò của báo chí trong sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.
Đại diện các cơ quan báo chí trân trọng truyền thống gặp mặt báo chí thường niên ấm áp của Bộ TN&MT, đồng thời mong muốn các đơn vị chức năng của Bộ hợp tác hơn nữa, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để đảm bảo tính thời sự của báo chí.
“Các lĩnh vực TN&MT khá nhạy cảm, nhiều vấn đề có tính liên ngành như quản lý đất lúa, hồ chứa thủy điện, biến đổi khí hậu… Các đơn vị của Bộ TN&MT nên cung cấp thông tin theo hướng thường xuyên lật lại vấn đề, bổ sung thông tin. Đồng thời báo chí cũng cần tìm các nguồn thông tin khác, liên quan đến tính liên ngành của vấn đề, để tác phẩm báo chí có chiều sâu, đa chiều”, Tổng biên tập Báo TN&MT Phạm Mỵ nói.
Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thông Lê Văn Hợp đã điểm lại những kết quả nổi bật của ngành trong năm qua, có sự góp sức của các cơ quan báo chí. Đó là Luật Khoáng sản (sửa đổi) do Bộ chủ trì xây dựng đã được Quốc hội thông qua; hoàn thành việc kiểm kê đất đai, chuẩn bị các điều kiện tổng kết thi hành Luật Đất đai; tăng cường chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, tuyên truyền về biển đảo; dự báo chính xác, kịp thời các cơn bão lớn, áp thấp nhiệt đới và thời tiết phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội…

(Theo monre.gov.vn)