Bảo vệ tài nguyên nước

Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nước ta có lượng mưa tương đối dồi dào. Tổng lượng mưa bình quân khoảng 1.700-1.900 mm/năm, riêng khu vực Nam Trung Bộ có tổng lượng mưa thấp hơn.

 

Bình quân mỗi năm, lượng dòng chảy qua lãnh thổ nước ta khoảng 847 tỷ m3 nước, trong đó lượng dòng chảy từ nước ngoài vào là 507 tỷ m3, lượng dòng chảy trong nước chỉ có 340 tỷ m3. Tuy nhiên, do khí hậu nước ta chia thành hai mùa rõ rệt, tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa chiếm tới 70% tổng lượng mưa cả năm, cho nên mùa mưa thường xảy ra lũ lụt, úng ngập, mùa khô luôn trong tình trạng khô hạn, thiếu nước.

Trong những năm qua, do lượng mưa ở nhiều khu vực thiếu hụt so với mức trung bình nhiều năm, đã dẫn đến tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đối với các ngành kinh tế và nước sinh hoạt cho người dân, nước mặn lấn sâu vào các vùng đồng bằng ven biển, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Nguồn nước trong mùa khô vốn đã thiếu hụt so với yêu cầu, lại thêm các nguồn nước thải bẩn, độc hại từ các đô thị, các khu công nghiệp, làng nghề, các khu vực khai thác khoáng sản đổ vào hệ thống kênh mương, sông ngòi gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước của nhiều dòng sông, và còn gây ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm nguồn nước ngầm nơi các dòng sông này chảy qua.

Cần nâng cao hơn nữa nhận thức và các hành động cụ thể về quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trong việc bảo vệ môi trường sống, giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên cho phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững. Các cấp, các ngành cần thực hiện tốt Luật Tài nguyên nước và các văn bản dưới luật. Kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng xả nước thải độc hại chưa được xử lý của các nhà máy, xí nghiệp, làng nghề vào hệ thống kênh mương, sông ngòi. Các thành phố, thị xã cần nghiên cứu giải pháp, ứng dụng công nghệ mới để xử lý nước thải đô thị trước khi đổ vào các dòng sông; xử lý nghiêm tình trạng vứt rác bừa bãi xuống các ao, hồ, kênh dẫn thoát nước đô thị.

Các dự án khu công nghiệp, làng nghề có sử dụng nước bắt buộc các doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có lượng nước thải lớn, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hiện tượng vi phạm, hoặc chất lượng nước thải đã xử lý nhưng chưa đạt yêu cầu. Áp dụng các biện pháp xử lý nước và chất thải bằng sinh học, kết hợp các nguyên liệu xử lý theo công nghệ mới, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đem lại hiệu quả bảo vệ nguồn nước.

(Theo Nhân Dân)