Bộ TN&MT công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2014

condao2

Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang vừa ký Quyết định công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành TN&MT năm 2014. 10 sự kiện này đánh dấu những nỗ lực của các lĩnh vực ngành TN&MT ở cả Trung ương và địa phương.

Việc bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu là hoạt động thường niên của Bộ TN&MT nhằm đánh giá, tôn vinh các thành quả, sự kiện tiêu biểu. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của ngành, thúc đẩy việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường trong tiến trình phát triển bền vững đất nước. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường xin công bố toàn văn Quyết định này.

QD_10_su_kien_1

QD_10_su_kien_2

QD_10_su_kien_3

(Theo monre.gov.vn)