Đà Nẵng – Quảng Nam thành lập Ban điều phối quản lý tổng hợp sông Vu Gia – Thu Bồn

UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký kết và công bố thành lập Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng.

images1983068_1

Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng giai đoạn 2017 – 2020 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh luân phiên làm Trưởng ban với thời gian là 6 tháng. Nhiệm kỳ Trưởng ban đầu tiên do Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đảm nhận.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2017 – 2020, hai địa phương sẽ phối hợp nhằm đảm bảo định hướng phát triển bền vững lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng; duy trì tổ chức đối thoại định kỳ (2 lần/năm) để trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan; thiết lập bộ cơ sở dữ liệu dùng chung liên quan đến quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn; và thiết lập mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý tổng hợp lưu vực sông thông qua các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ.

 

Dự kiến, từ nay đến tháng 6/2018, Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ xây dựng được Bộ dữ liệu chung trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn để phục vụ công tác quản lý đô thị, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường; các phương án nhằm tham gia điều tiết nước giữa mùa cạn và mùa lũ trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Huế, An Trạch); cơ chế phối hợp liên tỉnh để giám sát các thủy điện trên thượng nguồn Vu Gia – Thu Bồn trong việc chấp hành quy trình vận hành liên hồ chứa theo Quyết định 1537/QĐ-TTg ngày 7/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong những năm tiếp theo, hai địa phương sẽ tổ chức đánh giá các hoạt động khai thác, sử dụng không gian lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng; tính toán, xác định nhu cầu sử dụng nước lưu vực sông phục vụ cho cấp nước sinh hoạt và các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của hai địa phương. Nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn để lồng ghép, điều chỉnh các quy hoạch/kế hoạch phát triển KT-XH của TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trên lưu vực sông và ở vùng bờ.

Cùng với đó, hai bên sẽ thúc đẩy sự phối hợp liên tỉnh và với cộng đồng trong công tác giám sát việc thực hiện các nội dung có liên quan đối với các hoạt động chung giữa 2 địa phương như khai thác, sử dụng không gian, tài nguyên trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng.