78% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến nay đã có khoảng 78% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có khoảng 37% người dân được sử dụng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế; 55% số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh; trên 80% các trường học và trạm y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Kết quả này đã góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện môi trường, đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh.

 

 (Theo Monre.gov.vn)