411 triệu USD làm thủy điện trên sông Mã

Ngày 16/5, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả đàm phán Hiệp định vay và các văn bản pháp lý liên quan cho Dự án “Thủy điện Trung Sơn” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng đầu tư 411,72 triệu USD.
Dự án vừa cung cấp điện vừa giúp kiểm soát lũ. Công trình được xây trên sông Mã thuộc huyện Quan Hóa, Thanh Hóa. Nhà máy có công suất lắp đặt 260MW, sản lượng điện hàng năm 1,55GWh, sẽ giúp kiểm soát lũ cho vùng hạ lưu với dung tích phòng lũ thường xuyên 112 triệu m3.

(Theo Monre.gov.vn)