2007 – Đối phó với tình trạng khan hiếm nước

tt485Với chủ đề “Đối phó với tình trạng khan hiếm nước”, Ngày nước thế giới năm 2007 nhằm thu hút sự chú ý vào tình trạng khan hiếm nước đang gia tăng trên toàn thế giới và sự cần thiết phải tăng cường hợp tác nhằm quản lý nguồn tài nguyên nước đang cạn kiệt này một cách hợp lý, bền vững và công bằng hơn, ở cả cấp độ địa phương cũng như quốc tế.
Thách thức lớn nhất là việc tìm ra giải pháp hữu hiệu hơn để bảo tồn, sử dụng và bảo vệ các nguồn nước. Dân số thế giới sẽ chạm ngưỡng 8.1 tỉ người năm 2030. Để đáp ứng nhu cầu lương thực gia tăng, trong 30 năm tới sẽ cần thêm 14% nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp.

“Gia tăng dân số và phát triển kéo theo sự gia tăng nhu cầu nước của các thành phố, nông nghiệp và công nghiệp. Hệ quả là gia tăng sức ép lên các nguồn nước và tình trạng căng thẳng, mâu thuẫn giữa các hộ sử dụng nước cũng như suy thoái môi trường”

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày nước thế giới năm 2007 tại Trụ sở FAO ở Rome, Giám đốc FAO, Dr. Jacques Diouf gọi tình trạng khan hiếm nước là “thách thức của thế kỉ 21”.

(Theo DWRM)