Chủ Đề Ngày Nước Thế Giới 22/3 Qua Từng Năm

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 3 đến 14 tháng 6 năm 1992, Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết lấy Ngày 22 tháng 3 hàng năm là Ngày Nước thế giới và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993.

Mỗi năm, Liên Hợp Quốc lựa chọn một chủ đề cụ thể cho Ngày Nước thế giới nhằm kêu gọi toàn nhân loại nhận thức đầy đủ hơn về vị trí và tầm quan trọng của nước đối với cuộc sống con người, sự phát triển bền vững của quốc gia, khu vực và toàn cầu. Qua đó, cùng nhau cam kết hành động để bảo vệ, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên quan trọng này không chỉ cho hiện tại mà cho cả các thế hệ mai sau.

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2023 được Liên Hợp Quốc phát động ̣ với chủ đề là “Accelerating Change” – “Thúc đẩy sự thay đổi” nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia; đồng thời hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu. Qua đó, kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước để tạo ra sự khác biệt bằng cách thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày.

Dưới đây là chủ đề của Ngày Nước Thế giới qua từng năm như sau:

Năm 2023: Thúc đẩy sự thay đổi

Năm 2022: Nước ngầm – Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình

Năm 2021: Giá trị của nước

Năm 2020: Nước và Biến đổi khí hậu

Năm 2019: Nước cho tất cả – Không để ai bị bỏ lại phía sau

Năm 2018 – Nước với thiên nhiên

Năm 2017 – Nước thải

Năm 2016 – Nước và Việc làm

Năm 2015 – Nước là cốt lõi của phát triển bền vững

Năm 2014 – Nước và Năng lượng

Năm 2013 – Hợp tác vì nước

Năm 2012 – Nước và an ninh lương thực

Năm 2011 – Nước cho phát triển đô thị

Năm 2010 – Nước sạch cho một thế giới khỏe mạnh

Năm 2009 – Chia sẻ nguồn nước, Chia sẻ cơ hội

Năm 2008 – Năm Quốc tế về Vệ sinh

Năm 2007 – Đối phó với tình trạnh khan hiếm nước

Năm 2006 – Nước và Văn hóa

Năm 2005 – Nước cho cuộc sống 2005 – 2015

Năm 2004 – Nước và thiên tai

Năm 2003 – Nước cho tương lai

Năm 2002 – Nước để phát triển

Năm 2001 – Nước và sức khỏe

Năm 2000 – Nước cho thế kỷ 21

Năm 1999 – Mọi người đều ở “hạ lưu”

Năm 1998 – Nước ngầm – nguồn tài nguyên vô hình

Năm 1997 – Nước trên thế giới liệu có đủ?

Năm 1996 – Nước cho các thành phố đang khát

Năm 1995 – Nước và Phụ nữ

Năm 1994 – Chăm sóc tài nguyên nước là trách nhiệm của mọi người

Nguồn: baotainguyenvamoitruong.vn