Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 12 năm 2018 và tháng 1 năm 2019. Kết quả được thể hiện như sau:

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, có 28/40 công trình mực nước hạ, có 1/40 công trình mực nước dâng và 11/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,15m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1) và có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,37m tại TT. Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (Q.155).

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,25m tại xã Hái Thành, huyện Dương Kinh, TP. Hải Phòng (Q.165) và sâu nhất là 9,86m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 12/2018 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11/2018 trên toàn đồng bằng có 26/40 công trình mực nước xu thế hạ, có 3/40 công trình mực nước dâng và có 11/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với giá trị tháng 10 có xu thế hạ, có 46/63 công trình mực nước hạ, 4/63 công trình mực nước dâng và 13/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,07m tại xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (Q.76a) và giá trị dâng cao nhất là 0,30m tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng (Q.167a).

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,38m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,62m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với cùng thời điểm 1 năm trước, với 5 năm trước, 10 năm trước. Mực nước hạ thấp nhất so với 1 năm trước là 1,97m tại xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (Q.76a),  so với 5 năm là 4,36m tại P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.68b) và 10 năm trước là 7,74m tại P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11 với 46/63 công trình mực nước hạ và 9/63 công trình mực nước dâng, 8/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể

Chi tiết xem tại đây