Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo TN NDĐ tháng 9.2015 vùng duyên hải Nam Trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 8 tháng đầu năm 2015, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 9 và 10 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh), tầng chứa nước Pleistocene (qp) và khe nứt Cambri – Orđovic (Є-O). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 tầng qh: nhìn chung mực nước có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,37m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12-QD) và giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Ngãi (QT7a-QN).

Pansy17

Trong tháng 8: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,54m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,03m tại TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD).

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

{phocadownload view=category|id=12|text=Xem chi tiết 2015|target=s}