Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ 9/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG NAM BỘ THÁNG 9 NĂM 2014

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013 và 8 tháng năm 2014, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8: nhìn chung mực nước có hai xu thế dâng cao và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 7, tuy nhiên xu thế dâng cao chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 1,64m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902C) và hạ thấp nhất là 0,52m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102DM1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,76m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,90m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302DM1).

Các tỉnh có mực nước dâng: Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, TP. Cần Thơ, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh , Cà Mau.

Các tỉnh có mực nước hạ thấp: Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Nam_Bo_9_2014

{phocadownload view=category|id=8|text=Xem chi tiết 2014|target=s}