Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ 5/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG NAM BỘ THÁNG 5 NĂM 2014

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013 và 4 tháng đầu năm 2014, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4: nhìn chung mực nước có hai xu thế dâng cao và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 3, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trên toàn vùng với giá trị là 0,29m. Giá trị dâng cao nhất là 0,27m tại xã Cẩm Giàng, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102F) và hạ thấp nhất là 2,31m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02702T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 11,04m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,42m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Các tỉnh có mực nước dâng: Tây Ninh, Long An, An Giang, Kiên Giang.

Các tỉnh có mực nước hạ thấp: Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

nam_bo_5_2014

{phocadownload view=category|id=8|text=Xem chi tiết 2014|target=s}