Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 4/2015

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 4 NĂM 2015 VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồmtầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene(qp). Trên cơ sở kết quả quantrắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết nhưsau:

 I. Tỉnh Thanh Hóa 

1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 2. Giá trị dângcao nhất là 0,16m tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương (QT12-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH) Mực  nước  trung  bình  tháng  nông nhất  là  1,07m  tại  phường  Trường Sơn,  TX. Sầm Sơn (QT9-TH) và sâu nhất là 7,90m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH). Hình 1. Sơ đồdiễn biến mực nước tháng 3 tầng qh Dựbáo:Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tại các công trình có cả haixu thế hạ thấp và dâng cao. Chi tiết diễn biến mực nước một số điểm đặc trưng (xem hình 2 và bảng 1). 

BTB_4_2015

{phocadownload view=category|id=11|text=Xem chi tiết 2015|target=s}