Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2016 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 8 và 9 năm 2016.
Tổng quan diễn biến mực nước

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6 mực nước có xu thế dâng, có 32/41 công trình mực nước dâng, 2/41 công trình mực nước hạ và 7/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17701ZM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,88m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302C). Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 11,01m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,66m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6 mực nước có xu thế dâng, có 32/41 công trình mực nước dâng, 2/41 công trình mực nước hạ và 7/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,11m tại phường 9.

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6 mực nước có xu thế dâng, có 21/27 công trình mực nước dâng, 1/27 công trình mực nước hạ và 5/27 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6 mực nước có xu thế dâng, có 15/19 công trình mực nước dâng và 4/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6 mực nước có xu thế dâng, có 20/26 công trình mực nước dâng và 6/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với giá trị trung bình tháng 6 mựcnước có xu thế dâng là chính, có 14/24 công trình mực nước dâng, 1/24 công trìnhmực nước hạ và 9/24 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể

Dự báo chung mực nước các tỉnh thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh: Trong tháng 8, 9 là thời điểm mùa mưa mực nước tiếp tục có xu thế dâng.

Tỉnh Bình Dương: Trong tháng 8, 9 là thời điểm mùa mưa mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Bình Phước: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Tây Ninh: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng là chính.

Tỉnh Đồng Nai: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng.

Tỉnh Long An:: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Đồng Tháp: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Bến Tre: Trong tháng 8, 9 mực nước biến đổi không đáng kể

Tỉnh An Giang: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng.

Thành phố Cần Thơ: Trong tháng 8, 9 mực nước biến đổi không đáng kể.

Tỉnh Vĩnh Long: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng.

Tỉnh Trà Vinh: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Kiên Giang: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Hậu Giang: Trong tháng 8, 9 mực nước hạ thấp song không đáng kể

Tỉnh Sóc Trăng: Trong tháng 8, 9 mực nước biến đổi không đáng kể.

Tỉnh Bạc Liêu: Trong tháng 8, 9 mực nước có xu thế dâng

Tỉnh Cà Mau: Trong tháng 8, 9 mực nước biến đổi không đáng kể

NamBoT7-2016

Kết quả được thể hiện chi tiết như sau: Tại đây