Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 6 năm 2016 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 7 và 8 năm 2016.

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 so với giá trị trung bình tháng 5 mực nước có xu thế dâng là chính, có 23/41 công trình mực nước dâng, 6/41 công trình mực nước hạ và 12/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,18m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902C) và giá trị dâng cao nhất là 1,10m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302CM1).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 11,40m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,99m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 6. Mực nước dâng cao từ 1,00m đến 1,50m chủ yếu tập trung ở huyện Củ Chi – TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ thấp tập trung ở Dương Minh Châu – Tây Ninh.

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 so với giá trị trung bình tháng 5 mựcnước có xu thế dâng là chính, có 17/27 công trình mực nước dâng, 4/27 công trìnhmực nước hạ và 4/27 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhấtlà 0,58m tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q007030) và giá trịdâng cao nhất là 0,83m tại phường 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597030M1).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 41,87m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,03m tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6. Mực nước dâng cao từ 1,00m đến 2,00m tập trung ở Bến Cầu, Châu Thành – Tây Ninh. Mực nước hạ thấp từ 0,10m đến 0,50m tập trung ở Tân Biên – Tây Ninh và Thạnh Hóa – Long An.

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 so với giá trị trung bình tháng 5 mực nước có xu thế dâng là chính, có 10/19 công trình mực nước dâng, 3/19 công trình mực nước hạ và 6/19 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,08m tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long (Q21402ZM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,64m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh (Q02304TM1).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 27,58m tại phường Tân Thời Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,06m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6. Mực nước dâng cao từ 0,50m đến 1,50m chủ yếu tập trung ở Củ Chi – TP Hồ Chí Minh, Trảng Bàng – Tây Ninh và Long Thành – Đồng Nai. Mực nước hạ thấp tập trung ở Bến Lục – Long An.

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 so với giá trị trung bình tháng 5 mực nước có xu thế dâng là chính, có 16/26 công trình mực nước dâng, 6/26 công trình mực nước hạ và 4/26 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,20m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040) và giá trị dâng cao nhất là 1,68m tại xã Phước Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Q22504TM1).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 32,37m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,26m tại phường 1, TX Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Q22104Z)

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 6. Mực nước dâng cao từ 0,50m đến 1,00m chủ yếu tập trung ở Bến Cát, Tân Uyên – Bình Dương; Bình Chánh, Củ Chi – TP Hồ Chí Minh và Long Thành – Đồng Nai. Mực nước hạ thấp từ 0,10m đến 0,25m tập trung ở TP Sóc Trăng – Sóc Trăng và Thạnh Hóa, Thủ Thừa – Long An.

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 so với giá trị trung bình tháng 5 mực nước có cả ba xu thế, có 9/24 công trình mực nước hạ, 7/24 công trình mực nước dâng và 8/24 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,33m tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Q405050M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,85m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 6. Mực nước dâng cao từ 0,50m đến 0,10m tập trung ở Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh. Mực nước hạ thấp từ 0,10m đến 0,25m tập trung ở Thạnh Hóa – Long An ; Long Mỹ – Hậu Giang và Trà Cú – Trà Vinh

 

Nambot6-2016 

Kết quả được thể hiện chi tiết: Tại đây