Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 12/2015 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 12/ 2015 và tháng 1/2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với trung bình tháng 10: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,59m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1) và dâng cao nhất là 0,28m tại xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương (Q.147).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,15m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 10,19m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

ndd_t12_bacbo

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=6|text=Xem chi tiết 2015|target=s}