Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 12/2015 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 11 tháng năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 12/2015 và 1/2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với giá trị trung bình tháng 10: nhìn chung mực nước có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 1,26m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1) và mực nước hạ thấp là 0,71m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,39m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,08m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302FM1).

ndd_t12_nambo

Diễn biến mực nước tháng 11 năm 2015 tầng qp3

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=12|text=Xem chi tiết 2015|target=s}