Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2015 vùng Tây Nguyên

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁOTÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤTTHÁNG 01 NĂM 2015 VÙNG TÂY NGUYÊN

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến giàgồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổngphun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun tràoBazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa cácthành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013 và 2014 diễnbiến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 1 và tháng2 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12: nhìn chung trên toàn vùng mực nước cócả hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với trung bình tháng 11, tuy nhiên xu thế hạthấp chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 0,44m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô,tỉnh Kon Tum (LK136Tm1) và giá trị hạ thấp nhất là 1,66m tại TT.Đinh Văn, huyệnLâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T).Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,35m tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc,tỉnh Đắk Lắk (LK51T) và mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,08m tại xã NinhGia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).Các tỉnh có mực nước dâng hạ không đáng kể: Kon Tum, Đắk Lắk.Các tỉnh có mực nước dâng cao: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk.Các tỉnh có mực nước hạ thấp: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, LâmĐồng.

{phocadownload view=category|id=13|text=Xem chi tiết 2015|target=s}