Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2015 vùng Nam Bộ

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁOTÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤTTHÁNG 01 NĂM 2015 VÙNG NAM BỘ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầngchứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3),tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứanước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013năm 2014, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo chotháng 1 và 2 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12: nhìn chung mực nước có hai xu thếdâng hạ không đáng kể và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 11, tuy nhiên xu thếhạ thấp chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 0,02m tại phường 9, TP Cà Mau, tỉnh CàMau (Q17701ZM1) và hạ thấp nhất là 0,71m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TPHồ Chí Minh (Q09902B).Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,71m tại xã Phạm Văn Cội, huyện CủChi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,18m tạixã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).Công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể (4) tại các tỉnh, TP:Cà Mau,Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng.Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp (37): Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh,Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, TP.Cần Thơ, Trà Vinh, Bạc Liêu.

{phocadownload view=category|id=12|text=Xem chi tiết 2015|target=s}