Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2015 vùng Bắc Trung Bộ

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 01 NĂM 2015 VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013 và tháng 11, tháng 12 năm 2014 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 1 và tháng 2 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ thấp và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,34m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH).  Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,00m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13-TH) và sâu nhất là 7,41m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

{phocadownload view=category|id=11|text=Xem chi tiết 2015|target=s}