Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 03/2016 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tỉnh Thanh Hóa  

Tầng chứa nước Holocene (qh) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 có xu thế hạ thấp là chính so với trung bình tháng 2. Giá trị dâng cao nhất là 0,13m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (QT3- TH).

Dự báo: Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tại các công trình có xu thế hạ thấp là chính riêng tại huyện Nông Cống mực nước có xu thế dâng cao.

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 có xu thế hạ thấp, dâng cao và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 2. Giá trị dâng cao nhất là 0,11m tại Xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (QT10a-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,21m tại Xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH).

Dự báo: Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tại các công trình có xu thế hạ thấp là chính

Tỉnh Hà Tĩnh

– Tầng chứa nước Holocene (qh) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 năm 2016 có xu thế hạ thấp là chính so với trung bình tháng 2 năm 2015. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà (QT2-HT).

Dự báo: Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tại các công trình có cả hai xu thế hạ thấp và dâng cao

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 3 năm 2016 có xu thế hạ thấp là chính so với trung bình tháng 2 năm 2015. Giá trị giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Phượng Điền, huyện Hương Khê (QT1a-HK).

Dự báo: Trong tháng 4 và tháng 5 mực nước tại các công trình có cả hai xu thế hạ thấp và dâng cao nhẹ so với tháng trước

bactrungbo-t3

Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 3 năm 2016 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=15|text=Xem chi tiết 2016|target=s}