Bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên NDD tháng 11 năm 2015 vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 10 tháng đầu năm 2015, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 11, tháng 12 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:  

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: nhìn chung mực nước có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 2,40m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5a-QD) và giá trị hạ thấp nhất là 0,60m tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (QT6a-QN).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,50m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,04m tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16b-QD).

Pansy23

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

{phocadownload view=category|id=12text=Xem chi tiết 2015|target=s}